Redaktion/ Editorial Staff

  • Schriftleitung/Editor-in-Chef:
    Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M.
  • RA Michał Rejniewicz
  • Dr. Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)
  • Dr. Jan Schürmann
  • Dr. Paweł Kuczma (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
  • Sascha Tamim Asfandiar, LL.M.